Vol 2, No 2 (2019)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Sanakalp Wairagade, Krutika Ghodmare, Sonam Budhane, G. Mihir Naidu, J. Y. Hande, Snehal Sahastrabuddhe
PDF
1-6
Rajesh L. Gawade, Sandip D. Payghan, Vaibhav K. Thorat
PDF
7-11
Bhumika Sute, Apeksha Talwarkar, Pranjali Akotkar, Priyanka Shastrakar, J. Shelke, M. Satpute
PDF
12-15
Ramesh Sahani
PDF
16-20
Kavya Kumavat
PDF
21-23